CyberKnife

Tο CyberKnife® είναι ένα σύστημα Στερεοτακτικής Ακτινοχειρουργικής σύγχρονης τεχνολογίας, που προσφέρει στην ακτινοθεραπεία ακρίβεια κι ευελιξία.


Πώς λειτουργεί:

Αρχικά χαρτογραφείται η θέση του στόχου από την ιατρική ακτινοθεραπευτική ομάδα. Κατά την έναρξη της θεραπείας, ο ρομποτικός βραχίονας κινείται και μαζί του και ο Γραμμικός Επιταχυντής, σύμφωνα με το σχέδιο θεραπείας.

Μια ψηφιακή λήψη επιβεβαιώνει τη σταθερή θέση του στόχου  και τότε δίνεται η πρώτη δέσμη από το Γραμμικό Επιταχυντή. Η δεύτερη, τρίτη κλπ. δέσμες δίνονται από διάφορες γωνίες στο χώρο, ενώ πριν από κάθε δέσμη ακτινοβόλησης το σύστημα επιβεβαιώνει τη σωστή θέση ασθενούς.

Το σύστημα είναι σε θέση σε περίπτωση μετακίνησης  του ασθενή να εντοπίσει εκ νέου το στόχο χρησιμοποιώντας ακτινογραφικές εικόνες σε πραγματικό χρόνο, που συσχετίζονται με τις ακτινογραφικές εικόνες του αρχικού σχεδιασμού θεραπείας, για να καθορίζει τη θέση ασθενών και όγκων επανειλημμένα σε όλη τη διαδικασία θεραπείας.

Τελικά, δίδεται με μεγάλη ακρίβεια υψηλή δόση ακτινοβολίας στο  στοχοποιημένο πεδίο, αφήνοντας συγχρόνως άθικτο τον πέριξ φυσιολογικό ιστό.

Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό του συγκεκριμένου ακτινοθεραπευτικού συστήματος είναι οι πολλές και από διάφορες κατευθύνσεις δέσμες του που μπορούν να καλύψουν οποιοδήποτε σχήμα στόχου – όγκου όσο παράξενο και ακανόνιστο κι αν είναι. Αυτό δίνει στο  CyberKnife® τη δυνατότητα να αντιμετωπίσει όγκους ή άλλες παθολογικές εστίες όταν τα άλλα συστήματα ακτινοχειρουργικής δεν μπορούν

Ενδείξεις

Το CyberKnife® είναι το πρώτο σύστημα που έχει λάβει έγκριση από το FDA (U.S. Food and Drug Administration) για στερεοτακτική ακτινοχειρουργική σε οποιοδήποτε σημείο του σώματος (κρανιακές & εξωκρανιακές εφαρμογές).

Κεφαλή-Τράχηλος

 • Αγγειακές δυσπλασίες
 • Μηνιγγειώματα
 • Ακουστικά νευρινώματα
 • Νευραλγία τριδύμου
 • Αρχικοί και υποτροπιάζοντες καλοήθεις ή κακοήθεις όγκοι εγκεφάλου
 • Αδενώματα Υποφύσεως
 • Όγκοι Ρινιφάρυγγος

Σπονδυλική Στήλη

 • Όγκοι Σπονδυλικής στήλης καλοήθεις ή κακοήθεις – πρωτοπαθείς ή μεταστατικοί
 • Αγγειακές δυσπλασίες

Θώρακας

 • Νεοπλάσματα πνεύμονος – πρωτοπαθή ή μεταστατικά

Κοιλιακή Χώρα

 • Νεοπλάσματα ήπατος πρωτοπαθή ή μεταστατικά
 • Νεοπλάσματα παγκρέατος
 • Όγκοι επινεφριδίων

Ουρολογικά

 • Καρκίνος προστάτου
 • Άλλοι όγκοι και παθολογικές εστίες οπουδήποτε στο σώμα, όπου η ακτινοθεραπεία είναι ενδεδειγμένη.

Προστασία των φυσιολογικών ιστών στη στερεοτακτική ακτινοχειρουργική:

Καθώς το μέγεθος των πεδίων ακτινοβολίας στην κλασσική ακτινοθεραπεία είναι μεγάλο, αναγκαστικά υπάρχει επιβάρυνση και μεγάλου ποσού φυσιολογικών κυττάρων, ιστών και οργάνων που βρίσκονται κοντά στον ακτινοβολούμενο στόχο. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα τοξικότητα που είναι από μικρή έως σημαντική.

Στη στερεοτακτική ακτινοχειρουργική καθώς η θεραπεία επικεντρώνεται με μεγάλη ακρίβεια στο στόχο, η επιβάρυνση των γειτονικών φυσιολογικών κυττάρων και ιστών είναι ελάχιστη έως μηδενική. Κατ’αυτό τον τρόπο δεν υπάρχει τοξικότητα.

Στη θεραπεία με το CyberKnife® ακόμα και όταν ακτινοβολούμε μεγάλο στόχο (αρκετών εκατοστών) η ακρίβεια ακτινοβολήσεως είναι τέτοια που έχουμε την ελάχιστη δυνατή διασπορά ακτινοβολίας στους γειτονικούς με το στόχο ιστούς, άρα και την ελάχιστη δυνατή τοξικότητα.

Οφέλη του CyberKnife για τον ασθενή

 • Δεν απαιτείται εφαρμογή κρανιακού πλαισίου ακινητοποίησης
 • Δεν γίνονται τομές ή σημάδια στο δέρμα
 • Ελάχιστος έως μηδενικός κίνδυνος μολύνσεων
 • Δεν υφίσταται κίνδυνος αιμορραγίας ή απώλειας αίματος
 • Ο κίνδυνος για τους υγιείς και γειτονικούς με τη βλάβη ιστούς ελαχιστοποιείται λόγω της ακρίβειας της δέσμης
 • Χαμηλότερος κίνδυνος επιπλοκών σε σύγκριση με άλλες θεραπευτικές μεθόδους
 • Ελάχιστη χρονική περίοδος αποκατάστασης
 • Η θεραπεία μπορεί να γίνει και σε όγκους που λόγω θέσεως η χειρουργική επέμβαση είναι αδύνατη.
 • Λιγότερη ταλαιπωρία και πόνος
 • Λιγότερες επισκέψεις στο νοσοκομείο
 • Δεν απαιτείται νοσηλεία
 • Καλύτερη ποιότητα ζωής κατά τη διάρκεια και μετά τη θεραπεία