Ενημέρωση Θεραπόντων Ιατρών

Ενημέρωση Θεραπόντων Ιατρών2018-12-24T12:08:43+00:00

Καθ’ όλη την διάρκεια της θεραπείας σας, έχουμε την δυνατότητα να παρέχουμε ενημέρωση καθημερινά στον θεράποντα ιατρό στη χώρα σας, για την εξέλιξη της θεραπείας και την πορεία της υγείας σας.

Η επικοινωνία αυτή συνεχίζεται και μετά την επιστροφή στον τόπο διαμονή σας και αφορά σε πιθανό επανέλεγχο και παρακολούθηση από κοινού με τον θεράποντα ιατρό της χώρας σας.

Ενημέρωση Θεραπόντων Ιατρών
Ενημέρωση Θεραπόντων Ιατρών

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close