Υπέρθεμη Ενδοπεριτοναική χημειοθεραπεία (HIPEC)

Η Κυτταρομειωτική χειρουργική (CRS) και η Υπέρθερμη Ενδοπεριτοναική Χημειοθεραπεία αποτελούν μια καινοτόμα συνδυαστική θεραπευτική μέθοδο η οποία εφαρμόζεται σε νεοπλασίες της περιτοναικής επιφάνειας.

Τι είναι η Κυτταρομειωτική χειρουργική (CytoReductive Surgery)

Η Κυτταρομειωτική χειρουργική, αποτέλεσμα της προόδου της σύγχρονης χειρουργικής και της εξέλιξης των χειρουργικών τεχνικών, έχει σαν στόχο την χειρουργική αφαίρεση ορατών καρκινικών όγκων από την κοιλιακή κοιλότητα.

Μέσω της CRS χειρουργικής τεχνικής, έμπειρος  CRS χειρουργός απομακρύνει χειρουργικά όλους τους ορατούς και σε κάποιες περιπτώσεις, όταν αυτό κρίνεται απαραίτητο, μπορεί να προχωρήσει σε μερική ή ολική εκτομή προσβεβλημένων οργάνων.

Τι είναι η Υπέρθερμη Ενδοπεριτοναική Χημειοθεραπεία ( Hyperthermic Intraoperative Peritoneal Chemotherapy )

Η Υπέρθερμη Ενδοπεριτοναική Χημειοθεραπεία στοχεύει σε όλα τα μη ορατά καρκινικά κύτταρα και τις νεοπλασματικές εναποθέσεις της κοιλιακής κοιλότητας.

Πρόκειται για καινοτόμο διαδικασία με τη βοήθεια της οποίας χημειοθεραπευτικός παράγοντας, αφού θερμανθεί στους 42-43 C, διανέμεται στην κοιλιακή χώρα για 90 λεπτά.

Οι νεοπλασματικοί όγκοι που βρίσκονται στην κοιλιακή κοιλότητα και κυρίως αυτοί που έχουν την εντόπισή τους στο κοιλιακό τοίχωμα είναι πολύ δύσκολο να αντιμετωπισθούν θεραπευτικά με την ενδοφλέβια χορήγηση χημειοθεραπευτικών παραγόντων.

Σε τέτοιες περιπτώσεις, η Υπέρθερμη Ενδοπεριτοναική Χημειοθεραπεία αποτελεί θεραπεία εκλογής.

Επιπλέον και εξαιτίας της χαμηλής συστηματικής απορρόφησης, μπορούν να χορηγηθούν υψηλές δόσεις χημειοθεραπευτκών παραγόντων  αποφεύγοντας τις συστηματικές παρενέργειες της ενδοφλεβίως χορηγούμενης χημειοθεραπείας.

Ποιός είναι υποψήφιος για Κυτταρομειωτική χειρουργική + Υπέρθερμη Ενδοπεριτοναική Χημειοθεραπεία

Ασθενείς με πρωτοπαθείς ή μεταστατικούς καρκίνους της κοιλιακής κοιλότητας

– Αδενοκαρκίνωμα  Σκωληκοειδούς απόφυσης

– Αδενοκαρκίνωμα Ορθού και Παχέος εντέρου

-Καρκίνος Στομάχου

-Περιτοναικό Μεσοθηλίωμα

-Ωοθηκικός καρκίνος

-Δεσμοπλαστικός στρογγυλοκυτταρικός όγκος

-Πρωτοπαθή Νεοπλάσματα Περοτοναίου και Κοιλιακής χώρας

Η Κυτταρομειωτική χειρουργική + Υπέρθερμη Ενδοπεριτοναική Χημειοθεραπεία  αποτελούν διαδικασία που απαιτεί ενδελεχή αξιολόγηση του υποψήφιου περιστατικού, εκτενή προεγχειρητικό έλεγχο του ασθενή και μια εξαιρετικά έμπειρη διεπιστημονική ομάδα, προκειμένου να επιτευχθεί το επιθυμητό αποτέλεσμα με την υψηλότερη δυνατή ασφάλεια και αποτελεσματικότητα.